Terapia psychodynamiczna – na czym polega i dla kogo będzie najlepsza?

Celem każdej terapii jest pomoc w zrozumieniu źródeł swoich problemów oraz zmiana destrukcyjnych zachowań, by osiągnąć większą satysfakcję z życia. Jednak psychoterapeuci pracują w różnych nurtach – jedni poszukują źródeł problemów w nieuświadomionych konfliktach, drudzy starają się zmienić wyuczone schematy, a jeszcze inni rozwijają wewnętrzny potencjał klienta.