FAQ

Jednym z najbardziej typowych objawów, który powinien nas zaniepokoić i kiedy powinniśmy rozważyć zgłoszenie się do odpowiedniego specjalisty jest utrzymujący się od pewnego czasu (np. kilku tygodni, miesięcy) stan, który wyraźnie obniża naszą koncentrację, związany jest z pogorszeniem nastroju, nadmierną pobudliwością, nerwowością lub przeciwnie – izolowaniem się, unikaniem kontaktu z innymi osobami, problemem z budowanie relacji. Wszystkie zmiany zachowania, które utrudniają nam codzienne funkcjonowanie oraz zmiany na poziomie psychosomatycznym są wyraźnym sygnałem, że należy skonsultować je z odpowiednim lekarzem (endokrynologiem, psychiatrą, kardiologiem lub innym specjalistą (psychologiem, terapeutą, etc.)

Nie ma jednej, jednoznacznej odpowiedzi – czasami będzie to kilka, kilkanaście spotkań, głównie o charakterze konsultacyjnym lub z elementami psychoedukacji. W innych przypadkach, w zależności od trudności pacjenta terapia może trwać od kilku miesięcy do jednego roku, czasami – jak w przypadku głębokich zaburzeń o podłożu psychicznym – nawet 2-3 lata.

Prowadzimy konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne. Wśród naszych specjalistów znajdują się osoby, które mają odpowiednie wykształcenie w tak wąskich specjalizacjach jak seksuologia, psychotraumatologia, psychoonkologia, psychodietetyka, psychologia zdrowia czy terapia traumy w podejściu NARM. Proponujemy sesje indywidualne, a także dla par, rodzin. Prowadzimy także sesje dla par LGBTQ+. Szczegółowa ofertę znajdziecie Państwo w zakładce usługi.

Tak. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią.  W takim przypadku pierwsza konsultacja odbywa się z opiekunem prawnym (np. rodzicem) i sporządzana jest odpowiednia zgoda.  Kolejne wizyty mogą się już odbywać bez udziału opiekuna.

Wśród naszych specjalistów znajdują psychologowie i psychoterapełci różnych nurtów terapeutycznych. Osby te które mają odpowiednie wykształcenie w tak wąskich specjalizacjach jak seksuologia, psychotraumatologia, psychoonkologia, psychodietetyka, psychologia zdrowia czy terapia traumy w podejściu NARM. Profile wszystkich naszych Specjalistów można znaleźć w zakładce „Zespół”.

Tak. Nasi pracownicy mają doświadczenie w pracy z Klientami dotkniętymi różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. W takich przypadkach proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy – pomożemy w wyborze odpowiedniej osoby.

Przyjście na pierwszą Konsultację do niczego nie zobowiązuje. Wprawdzie opłata za czas Specjalisty nie podlega zwrotowi w przypadku niezdecydowania się na kontynuację świadczenia usług, ale Klient nigdy nie jest zobowiązany ani do regularnego pojawiania się, ani do pozostania przy wybranym przy pierwszej wizycie specjaliście.

Można to zrobić telefonicznie lub poprzez e-mail. Za konsultacje opłacone z góry przysługuje zwrot pełnej kwoty, jeżeli odwołanie nastąpiło nie później niż na 24 godziny przed wybranym terminem (dzień i godzina). Wówczas, prosimy o przesłanie w e-mailu danych do zwrotu środków, w tym numeru konta. Za konsultacje odwołane po upływie 24 godzin poprzedzających wybrany termin zwrot kosztów nie przysługuje. W przypadku odwołania Konsultacji jeszcze nie opłaconej, na mniej niż 24 godziny przed wybraną porą lub niestawienia się na Konsultację w ogóle, należy uiścić pełną kwotę za wybrany typ usługi. W przeciwnym razie nie będzie możliwe dalsze korzystanie z naszych usług.

Przy umawianiu konsultacji poprzez Platformę, można zapłacić online, za pomocą usługi „Przelewy24”. W przypadku wyboru formy stacjonarnej, jest także możliwość płatnością gotówką lub kartą w placówce.

Nie. Aby rozpocząć konsultacje wystarczy kliknąć w link do spotkania online, przesłany w e-mailu z terminem spotkania.

Tak. Przez ciężkie zaburzenie uznajemy : urojenia, omamy,  myśli samobójcze, nienaturalne obniżenie lub podwyższenie nastroju, zagrożenie dla życia lub zdrowia chorego lub innych osób, to platforma VitaMed nie jest wystarczająca dla uzyskania kompleksowej pomocy. W opisanych wypadkach konieczny jest również bezpośredni kontakt z lekarzem psychiatrą, który może ocenić stan pacjenta, zdecydować o rozpoczęciu farmakoterapii czy konieczności hospitalizacji.

Nie, usługi VitaMed nie są kontraktowane przez NFZ.

To zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Dla wielu osób kontakt online jest bardziej komfortową formą pracy ze specjalistą, która pozwala uporządkować myśli i lepiej formułować wnioski. Pomoc psychologiczną online często wybierają osoby, które z różnych przyczyn nie korzystały wcześniej z tradycyjnej formy pomocy w gabinecie specjalisty. Są klienci, którzy preferują rozmowę ze specjalistą twarzą w twarz.