Blog

Występujące współczesne zaburzenia odżywiania stanowią szczególną kategorię zagrożeń dotyczących zdrowia człowieka. Należą one do grupy zaburzeń psychicznych, które charakteryzują się znacznymi odchyleniami od wzorców prawidłowego, społecznie akceptowanego modelu jedzenia. ...