Narcyzm – wrażliwy i wielkościowy jako cecha osobowości cz.2

W związku z tym, że narcyzm jako cecha przypisana jest każdemu człowiekowi, Christofer Lash amerykański historyk, w swojej książce pt. Kultura narcyzmu, stawia tezę, że żyjemy w czasach epidemii narcyzmu.  Według autora obecnie wrażliwość, empatia zastąpiona została potrzebą osiągnięcia sławy, sukcesu zawodowego, wysokiej pozycji społecznej.