Agnieszka Basiaga

agnieszkabasiaga (1) (1)

Agnieszka Basiaga

Psycholog, Psychoterapeuta, Pedagog

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia terapeutycznego przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dyplomowanym Pedagogiem z zakresu Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

Ukończyłam także Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe nabywałam w:

  • Centrum Zdrowia Psychicznego pracując na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym,
  • Centrum Psychiatrii w Katowicach,
  • Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia
    w funkcjonowaniu społecznym, w szczególności w zakresie zwiększania zaradności
    i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jako pracownik socjalny pracując z bezdomnymi.

W mojej pracy koncentruję się przede wszystkim na budowaniu relacji w sposób indywidualny zapewniając poczucie bezpieczeństwa i dając wsparcie oraz tworząc jednocześnie odpowiednią atmosferę zrozumienia, akceptacji i zaufania.

Zapraszam do gabinetu młodzież po ukończeniu 15 r.ż oraz osoby dorosłe.

Osoby poszukujące siebie, sensu życia i swojej drogi.

Osoby z trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych, w kryzysach partnerskich

oraz życiowych.

Osoby cierpiące z powodu: żałoby, stanów lękowych, depresji, kryzysów osobistych.

Nieustannie pogłębiam swoje kompetencje uczestnicząc w warsztatach, licznych szkoleniach

i konferencjach.

Pracuję zgodnie z etyką zawodową, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji

u certyfikowanych superwizorów.

Pracuje z dorosłymi oraz młodzieżą po ukończonym 15 r.ż.

NURT – Psychodynamiczny

LOKALIZACJA – Katowice, ul. Kornasa 18

TELEFON: 508 217 904

E-MAIL:  recepcja@gabinetvitamed.pl