Czym jest terapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia to ważna decyzja i ogromny krok na drodze do bardziej szczęśliwego życia, ale warto dopasować ją do swoich potrzeb. Wyróżniamy dwa najpopularniejsze nurty o wieloletniej historii. Pierwszy z nich to terapia psychodynamiczna, która skupia się na nieuświadomionych konfliktach i powrocie do trudnych doświadczeń z przeszłości.

Czym jest stres? Objawy, skutki i skuteczna walka ze stresem

Każdy z nas doświadcza w życiu stresu –  pojawia się niemal zawsze w odpowiedzi na codzienne wyzwania, poważne życiowe zmiany lub problemy w relacjach z bliskimi. Odczuwają go także osoby, które są uwikłane w konflikty wewnętrzne, biorą na siebie zbyt dużo obowiązków lub doświadczają sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu

Terapia psychodynamiczna – na czym polega i dla kogo będzie najlepsza?

Celem każdej terapii jest pomoc w zrozumieniu źródeł swoich problemów oraz zmiana destrukcyjnych zachowań, by osiągnąć większą satysfakcję z życia. Jednak psychoterapeuci pracują w różnych nurtach – jedni poszukują źródeł problemów w nieuświadomionych konfliktach, drudzy starają się zmienić wyuczone schematy, a jeszcze inni rozwijają wewnętrzny potencjał klienta.

Trauma i Zespół Stresu Pourazowego w okresie okołociążowym cz.2

Matki z poporodowym zespołem stresu pourazowego walczą o przetrwanie każdego dnia. Walczą z przerażającymi koszmarami i wspomnieniami porodu. Dominuje u nich poczucie gniewu, lęk, depresja i bolesna izolacja od świata macierzyństwa. Jednak znacznie więcej kobiet ma objawy stresu pourazowego po traumatycznym porodzie, natomiast nie zdiagnozowano u nich wszystkich kryteriów PTSD.

Narcyzm – wrażliwy i wielkościowy jako cecha osobowości cz.2

W związku z tym, że narcyzm jako cecha przypisana jest każdemu człowiekowi, Christofer Lash amerykański historyk, w swojej książce pt. Kultura narcyzmu, stawia tezę, że żyjemy w czasach epidemii narcyzmu.  Według autora obecnie wrażliwość, empatia zastąpiona została potrzebą osiągnięcia sławy, sukcesu zawodowego, wysokiej pozycji społecznej.

Narcyzm – wrażliwy i wielkościowy jako cecha osobowości cz.1

Etymologia wyrazu „narcyzm” pochodzi od perskiego słowa „narcis”, od którego wywodzi się również słowo „narkoza”. Obydwa wspomniane oznaczają sztywne, sparaliżowane funkcjonowanie. Termin „narcyzm” związany jest również z imieniem bohatera mitu greckiego, Narcyza.